#SetajSlobodno

Mobilna aplikacija za prijavljivanje seksualnog uznemiravanja. Sakupljeni podatci će se koristiti da se podrže preventivne politike.

Phones

Karakteristike

Phone
 • Izvještavanje

  #SetajSlobodno je mobilna aplikacija za prijavljivanje slučajeva seksualnog uznemiravanja.
 • Anonimnost

  Seksualno uznemiravanje se može anonimno prijaviti i bez osobne podatke
 • Vizuelizacija mape

  Prijavljenih slučajeva seksualnog uznemiravanja može se vizualizirati na karti. Možete vidjeti koja područja su najviše pogođeni različitim vrstama uznemiravanja.
 • Vizuelizacija grafikona

  Analizirajte vrsta uznemiravanja, lokacije, i autori. Primjenite filtre i otkrijte najvećem broju slučajeva
 • Višejezični

  Trenutno, možete koristiti aplikaciju na albanskom, engleskom i srpskom jeziku. Više podrške jezika su planirana u budućnosti.
 • Besplatno

  Aplikacija je izgrađena za društveno dobro, tako da preuzmite je besplatno.

Snimka ekrana

Top Lokacija

Ulica

Top Autor

Stranac

Top Uznemiravanje

Prekršaj